ROBOT ANDREAH1

Robot S.C.A.R.A. per la pallettizzazione o la depallettizzazione
Robot S.C.A.R.A. for palletising and depalletising

H ANDREA

H2

Pallettizzazione di sacchi
Palletising bags

H ANDREA

H3

Pallettizzazione scatole
Palletising boxes

H ANDREA